Úvod

Tyto stránky chtějí být osobním blogem, ale i rozcestníkem a komunikační platformou pro témata, spojená a astrologií a její praxí.

Chtějí sdílet bližší pohled na astrologii, jako na staré interpretační umění a ukazovat její hlubší podoby. Inspirovat zájemce ukázkami astrologických technik a nabízet odkazy na zajímavé autory a zdroje.

Chtějí otevírat i související mezioborová témata a klást si otázky, které čtenáře zvou k vlastnímu zamýšlení a vnímání souvislostí. Obracet Všímavost k tomu podstatnému v nás a inspirovat k objevování, i vlastní praxi. Vítejte.

Venuš

„Venušina pětilistá růže“, osmiletý cyklus konjunkcí Venuše a Slunce, který stojí i u zrodu těchto stránek. Kliknutím na obrázek výše, můžete přejít na výpočet Venušiných cyklů na webu Astro-seek.com